Werkwijze

werkwijze

Als jongerencoach praat en luister ik als een gelijke. Ik ben geen bekende van mijn gesprekspartner en er staat geen oordeel klaar. Dit zorgt voor een veilig klimaat. Ik herken veel van de ontwijkingsmechanismen van pubers en ouders in gesprekken. Daar kan ik doorheen prikken om dicht bij het echte verhaal te komen. Ik geef geen lesjes. Ik probeer nieuw inzicht te helpen ontwikkelen. Dat inzicht is altijd op maat gesneden. Vanuit een mix van ervaringen en theorieën kom ik met adviezen, niet vanuit één dominante theorie of benadering. Het is belangrijk om met concrete handvatten te komen die iemand verder helpen. En dat doe ik dus ook. Niet alles is zwart-wit en loodzwaar. Humor en/of relativeren zijn een deel van de verbinding en vaak van de oplossing.

Ik werk vanuit zowel theorie (mijn opleiding) als de praktijk (mijn achtergrond en mijn coaching). Ik ben een ervaringsdeskundige en heb de theoretische bagage. Ik werk vanuit de talenten en de kracht van degene die ik coach. Aansluiting, verbinding en helderheid zijn mijn kernwoorden. Pubers voelen zich veilig en krijgen handvatten voor hun ingewikkelde leven (dat daardoor vaak niet zo ingewikkeld blijkt). Ouders krijgen perspectief op een bestendige ontwikkeling van hun kind en op hun rol daarin.

Intake

____

De intake is met degene die de hulpvraag heeft en degene die hij/zij daarbij wil hebben. Tijdens de intake probeer ik de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen en gezamenlijk vast te stellen wie eventueel betrokken moeten worden bij de coaching.

Tussenstand
____

Halverwege de gesprekscyclus bekijken de coachee en ik hoever wij zijn en of wij nog steeds op de goede weg zijn. Op basis hiervan overleg ik hoeveel gesprekken er nog nodig zijn. Gemiddeld blijkt dat in totaal ongeveer vijf tot tien gesprekken toereikend zijn.

Wat er besproken wordt tussen de jongere en mij, blijft binnen vier muren.

Ik doe hierover geen verslag aan de ouders.

Indien de jongere zestien jaar of ouder is, is toestemming van de ouders niet verplicht, maar ik heb het liefst wel een voorgesprek met de ouders en bespreek dan ook hun eventuele hulpvragen.

zittende-jongen-in-hal