Voor Ouders

voor-ouders

De puberteit is een bijzondere fase voor jongeren, waarin vaak veel twijfels, angsten, onzekerheden en andere hobbels optreden. Ik beheers methodes waardoor ik jongeren hierin goed kan begeleiden. Ik kan handvatten aanreiken waardoor de de puber zelf tot inzicht komt. Hierdoor beklijft het vaak beter.

Puber in het gezin
____

Een puber in het gezin is vaak niet gemakkelijk. Hoezeer je als ouder ook probeert de verbinding te houden met je kind, regelmatig lijkt deze verbinding weg te glippen. Je krijgt allerlei verwijten naar je hoofd. Hij/zij luistert soms niet en vaak moeizaam, waardoor je jezelf hoort praten als een grammofoonplaat die blijft hangen. Het gevoel van falen en wanhoop kan de overhand nemen. Je puber trekt misschien zelfs sporen in de relatie met je partner en de relatie met de andere kinderen. 

Het systeem
____

Een jongere staat niet op zichzelf. Als een individu uit een systeem (meestal het gezin) verandert, is het noodzakelijk dat de rest van het systeem mee verandert om tot een symbiose te komen waarin een ieder weer een nieuwe plek verwerft. Dit wrikt meestal en niet ieder gezinslid doet even vanzelfsprekend mee aan deze zoektocht.

Het is dus uiterst belangrijk dat ouders het belang hiervan zelf inzien en dit ook kunnen onderstrepen bij de andere gezinsleden.

voor-ouders-content